Ống hút gạo

Description

Bạn hoàn toàn có thể từ bỏ thói quen sử dụng ống hút nhựa và thay chúng bằng những chiếc ống hút ăn được làm từ tinh bột gạo vô cùng bắt mắt, thân thiện môi trường đến từ EQUO. 

Ống hút gạo ăn được EQUO được làm từ tinh bột gạo và tinh bột sắn, có thể tự phân huỷ hoàn toàn tr...

Quantity
$ NaN
SOLD OUT

You Might Also Like

Plant-based materials

PLA-free

No toxic chemicals

Home-compostable

Biodegradable

Convenient

Plant-based materials

PLA-free

No toxic chemicals

Home-compostable

Biodegradable

Convenient

Plant-based materials

PLA-free

No toxic chemicals

Home-compostable

Biodegradable

Convenient

Plant-based materials

PLA-free

No toxic chemicals

Home-compostable

Biodegradable

Convenient

Plant-based materials

PLA-free

No toxic chemicals

Home-compostable

Biodegradable

Convenient

Plant-based materials

PLA-free

No toxic chemicals

Home-compostable

Biodegradable

Convenient

Our clients are changing the world