Tính Bền Vững

EQUO thực hiện các cam kết về môi trường một cách nghiêm túc. Chúng tôi luôn minh bạch về việc EQUO có thể thực hiện và không thể thực hiện những hành động mang tính bền vững nào. Mục tiêu cuối cùng của EQUO là có thể lan tỏa lối sống bền vững, khiến mỗi người trên Trái Đất này đều có thể thực hiện các hành động bảo vệ môi trường hàng ngày, bất kể đó là hành động nhỏ hay lớn. 

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ

Rác thải nhựa bên dưới đại dương là một vấn đề nghiêm trọng

Nếu chúng ta không hành động, đến năm 2050, số lượng rác thải nhựa bên dưới đại dương được dự kiến sẽ nhiều hơn số lượng của động vật biển.

Tại EQUO, chúng tôi muốn tạo ra sự thay đổi tích cực bằng cách cung cấp các lựa chọn thay thế tuyệt vời hơn từ tự nhiên cho nhựa sử dụng một lần.

Bao Bì Sản Phẩm

Chất Liệu Giấy Thân Thiện Môi Trường

Thùng Giấy Có Thể Tái Chế

Bạn muốn đóng góp ý tưởng cho EQUO?

Gửi email cho chúng tôi - EQUO luôn mong muốn được lắng nghe ý kiến và đề xuất của khách hàng để có thể liên tục cải thiện tính bền vững trong quy trình sản xuất của mình.

GỬI EMAIL CHO CHÚNG TÔI
×
×

View full product info