Báo chí và truyền thông

Đối với các yêu cầu về PR, hãy liên hệ với Melissa tại: info@equointl.com

EQUO: Ống hút và hộp đựng thức ăn 100% không chứa nhựa, có thể phân hủy sinh học...

Các hướng đạo sinh của chúng tôi đã thử ống hút có thể phân hủy sinh học—Đây là suy nghĩ của họ...

Ống Hút EQUO Làm Từ Cỏ, Gạo, Dừa, Mía...

6 thương hiệu tốt hơn cho bạn cũng tốt hơn cho...

Diễn biến bao bì: Liên minh tái chế các thương hiệu lớn Malaysia, thương hiệu ống hút sinh thái Việt Nam...

Lợi thế châu Á: Khu vực có lợi thế về tính bền vững bao bì so với phương Tây

18 điều cần thiết khi đi du lịch để có một kỳ nghỉ tuyệt vời nhất

Đối với yêu cầu báo chí, điền vào mẫu dưới đây. Chúng tôi mong muốn trả lời trong vòng 48 giờ.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
×
×

View full product info