Thông tin ủ phân

Là nhà cung cấp số 1 về bao bì thực phẩm có thể phân hủy được, không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi rất ủng hộ việc ủ phân hữu cơ. Vì vậy, chúng tôi muốn thấy việc ủ phân hữu cơ và bao bì có thể phân hủy được trở thành tiêu chuẩn và giúp khách hàng của chúng tôi xây dựng các doanh nghiệp thành công, bền vững.

Ủ phân hữu cơ, hoặc sự phân hủy tự nhiên của chất thải hữu cơ thành đất, có lợi ích to lớn về môi trường, xã hội học và sinh thái. Thư viện tài nguyên này bao gồm các bài báo mang tính giáo dục, thông tin về ủ phân và cách bắt đầu.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC LÀM Ủ

read more

Ủ HỘP THƯƠNG MẠI

read more

TÌM MỘT DỊCH VỤ Ủ HỘP

read more

HẤP DẪN VÀ CÓ THỂ PHÂN BIỆT SINH HỌC

read more

QUESTIONS?

WE'RE HERE TO HELP!

×
×

View full product info